Voor en dóór Smildegers

     Midden in Smilde ligt een mooi hertenkampje. Dagelijks komen er vele Smildegers langs als zij boodschappen
     gaan doen, de hond uitlaten in het naastgelegen park, een wandelingetje maken met de kinderen of als zij op
     zondagochtend hun gang naar de Koepelkerk maken. 

     Sinds januari 2015 is het Hertenkamp niet alleen voor, maar ook dóór de Smildegers mogelijk. In het jaar
     daarvoor dreigde het hertenkamp te verdwijnen door bezuinigingen van de gemeente. Een aantal inwoners
     heeft zich actief gemaakt voor het behoud van de herten, wat geresulteerd heeft in de Stichting Hertenkamp
     Smilde.
     De stichting is, op een kleine jaarlijkse vergoeding van de gemeente na, geheel afhankelijk van donaties,
     sponsors en vrijwilligers die de handen uit hun mouwen willen steken. 

     Komende maanden wordt er flink gewerkt aan het hertenkamp; er komt onder andere een nieuw hekwerk
     omheen te staan, het dierenverblijf wordt opgeknapt en zieke bomen worden gekapt.
     Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om meerdere diersoorten in het hertenkamp te kunnen halen. 

     Wilt u een bijdrage aan het hertenkamp leveren? Word donateur, vrijwilliger of sponsor!
     Meldt u dan aan via dit formulier of meldt u aan bij één van de bestuursleden.

    
ACTUEEL:

    
     HET TWEEDE GEBOUW
     Door een schenking van de Stichting Lokaal Groene Kruis Fonds is het mogelijk om een tweede gebouw te plaatsen.
     We zijn daar op dit moment druk mee bezig.
     Het buitengebeuren is klaar. Nu zijn wqe met man en macht bezig de bekleding binnen af te ronden, zodat we ons bezig kunnen
     houden met de inrichting.

          RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

     Ook wij doen mee met deze campagne. De Raboabnk Assen-Noord Drenthe heeft € 100.000,00 beschikbaar gesteld.
     Ieder lid krijgtdrie stemmen  om op een vereniging of stichting uit te brengen.
     Iedere stem levert geld op.
     Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.